0Item(s)
0 0

Panduan Tadabbur al-Quran bagi Mereka yang Tidak Faham Bahasa Arab

Product Code EA2861
Product Name: Panduan Tadabbur al-Quran bagi Mereka yang Tidak Faham Bahasa Arab
Category: Dr Fadlan Othman
Star Rating: 1 Star
Printable: NO
Original Price: MYR 16.00
After Discount: MYR 8.00
  ECopy (PDF) via Email

Panduan Tadabbur al-Quran bagi Mereka yang Tidak Faham Bahasa Arab

Al-Quran al-Karim adalah wahyu yang merupakan sebenar-benar ucapan. Umat Islam dipertanggungjawabkan untuk berinteraksi dengan al-Quran al-Karim. Allah Taala telah pun meletakkan garis panduan berinteraksi dengan al-Quran dalam al-Quran itu sendiri dan juga dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Perkara ini telah pun dihuraikan oleh para ulama dalam karangan-karangan agung mereka. Buku ini bertujuan merumuskan garis panduan berinteraksi dengan al-Quran al-Karim. Buku ini juga menjelaskan tinjaun terhadap Tadabbur al-Quran di Instituti Pengajian Tinggi dan peringkat masyarakat awam serta memberi saranan bagi langkah-langkah Tadabbur al-Quran khusus bagi mereka yang tidak faham Bahasa Arab. Semoga segala ilmu dan info yang terkandung di dalam buku ini dapat digunakan di dalam kehidupan seharian, agar kita semua menjadi umat yang diredai oleh Allah Taala.