0Item(s)
0 0

BERLABUHNYA MALAM

Product Code EA2920
Product Name: BERLABUHNYA MALAM
Category: Rahman Shah Mohamad Ibrahim
Star Rating: Not Available
Printable: NO
Original Price: RM 16.00
After Discount: RM 8.00
  ECopy (PDF) via Email

BERLABUHNYA MALAM

Firman Allah SWT: "Dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar (terang-benderang) dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu (berpindah-pindah) pada tempat-tempat peredarannya (masing-masing) supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-ayatNya (tanda-tanda kebesaranNya) satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui (hikmah sesuatu yang dijadikanNya). (Surah Yunus Ayat 5) Dari ayat di atas, menunjukkan bahawa waktu siang dan malam itu mempunyai fungsinya yang tersendiri. Waktu siang itu digunakan untuk melaksanakan pekerjaan dan tugas kita masing-masing. Manakala waktu malam itu, menurut al-Quran, ia digunakan untuk dua perkara; untuk tidur berehat dan untuk beribadah. Maka sepatutnya beginilah pembahagian masa bagi seorang Muslim itu.


Currently No Review