0Item(s)
0 0

Penyelidikan Pasaran Hartanah Asas dan Keperluan

Product Code ER2061
Product Name: Penyelidikan Pasaran Hartanah Asas dan Keperluan
Category: Rohayu Abdul Majid
Star Rating: Not Available
Printable: NO
Original Price: MYR 20.00
After Discount: MYR 14.00
  ECopy (PDF) via Email

Penyelidikan Pasaran Hartanah Asas dan Keperluan

Pembangunan hartanah merupakan nadi pembangunan sesebuah negara. Melalui aktiviti pembangunan yang dijalankan, pelbagai aspek lain turut dibangunkan selain menyumbang pelbagai faedah kepada komuniti setempat. Namun setiap projek hartanah yang dibangunkan ini seharusnya menepati keperluan permintaan dalam pasaran. Namun kejayaan setiap projek pembangunan hartanah yang bakal dibangunkan amat bergantung kepada ‘dapatan’ Penyelidikan Pasaran Hartanah yang dijalankan. Justeru kandungan buku ini akan mengetengahkan asas dan keperluan sebuah Penyelidikan Pasaran Hartanah serta signifikannya terhadap sebarang pembuatan keputusan oleh para pelabur ke atas pembangunan hartanah di Malaysia