0Item(s)
0 0

Kepimpinan Beresmi Padi

Product Code ES2143
Product Name: Kepimpinan Beresmi Padi
Category: Sherin
Star Rating: 5 Star
Printable: NO
Original Price: MYR 20.00
After Discount: MYR 8.00

Kepimpinan Beresmi Padi

Kebanyakan golongan atasan memandang subordinat sebagai orang suruhan yang wujud semata-mata untuk membantu organisasi mencapai matlamatnya. Pemimpin sebegini bertindak hanya sebagai pengurus yang mempunyai kuasa tanpa peduli bagaimana sesuatu tugasan itu diselesaikan. Sebagai pemimpin dalam organisasi, kita harus lebih mengambil berat ahli sepasukan dan memastikan setiap ahli berjaya bersama-sama, bukan hanya kenal siapa bos nya sahaja. Oleh kerana itu, kepimpinan beresmi padi adalah gaya kepimpinan kita. Mari kita selami 11 prinsip yang kita boleh amalkan dalam kepimpinan beresmi padi. Buku ini turut merangkumi persediaan dalaman dan luaran untuk menjadi pemimpin beresmi padi.